Gerekli Belgeler | Beyhan Oto

Hasar İşlemleri Gerekli Belgeler


Anlaşmalı Sigorta kapsamında otomobilinizin hasar onarımı için gerekli belgeler:


Şahıslar için;
 • Kaza raporu ve alkol raporu aslı (Polis Zaptı var ise) veya Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı aslı (Her iki tarafın da ıslak imzası, boşlukların eksiksiz doldurulması) veya Kaza Beyanı*
 • Kasko poliçesi fotokopisi
 • Kasko poliçesi prim makbuz fotokopileri(Var ise)
 • Ruhsat fotokopisi
 • Sürücüye ait ehliyet fotokopisi ve TC numarası
 • Ruhsat sahibinin kimlik kopyası
 • Teslim-İbra-Temlik Belgesi ve Taahhüt Belgesi ** (Ruhsat sahibi tarafından ıslak imzalı)


Şirket Adına Kayıtlı Araçlar için Ek Olarak
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticaret Sicil Kaydı fotokopisi
 • İmza Sirküleri fotokopisi
 • Teslim-İbra-Temlik Belgesi ve Taahhüt Belgesi**


* Beyan: Olay yeri, tarih ve hasarın oluş şeklini detaylı olarak açıklayacak ıslak imzalı yazı. (Şirket adına kayıtlı otomobillerde şirket kaşesi ve yetkili kişi imzası da gerekmektedir)
** İmza Sirkülerinde yetkili olan kişi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olmalı.